O nama

Irena Kos
Osnivač
Irena Kos je diplomirala 2003. godine smjer Financije na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Njeno radno iskustvo obuhvaća više od 15 godina rada na poslovima vezanim uz analize poslovanja, strateško planiranje, odnose s investitorima te spajanja i preuzimanja. […]
Andrea Marinac
Osnivač
Andrea Marinac je diplomirala 2010. godine, smjer komunikacije na Werbe Akademie am Wifi Wien. Njeno radno iskustvo obuhvaća više od deset godina rada na poslovima vezanim uz korporativne komunikacije s naglaskom na krizno komuniciranje, odnose s javnošću te lobiranje. […]
Nataša Juriša Todorić
Ravnateljica
Nataša Juriša Todorić, ravnateljica Dječjeg vrtića Kreativni dani, diplomirala je Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu […]